TULEKAHJU ENNETUS

Projekteerime, ehitame ja hooldame automaatseid tulekahjusignalisatsiooni süsteeme. Tulekahjusignlisatsioon on kohustuslik ja väga tähtis osa igal suuremal objektil. Pakume nii adresseeritavaid kui ka tavalisi konventsionaalseid süsteeme.

Adresseeritav süsteem

Adresseeritava süsteemi valvetsoonid on hoonete/ruumide/hoone-tsoonide ja andurite kaupa programmeeritavad. Tulekahju või ohu tekkimisel (suits) näitab signalisatsioonisüsteemi keskseade ära ohupiirkonna (vastavalt anduri täpsusele), kuvades sellekohast infot infotablool ja andes vastavat helisignaali. Adresseeritaval süsteemil on võimalus anda tulekahju või ohu tekkimisel (suits, C02, kõrge temperatuur) eelhäireid.

Vastavalt keskseadme programmeerimisest rakenduvad häire korral kõik valvetsooni sireenid või ainult vastava tsooni sireenid. Andurid annavad teatud mustumuse astme korral keskseadmesse veateate (erinev tulekahjuhäirest)

Võimalus lisada automaatne häireedastusseade, mis saadab häire otse päästekeskusesse.

Adresseeritava süsteemi anduritena kasutatakse optilisi-, suitsu- ja temperatuuriandureid. Käsiteadustitena kasutatakse kollektiiv-nuppusid. Valehäire vältimiseks on nupud kaetud purustatava klaasi või muu kergesti eemaldatava kaitsekattega.

ATS

Konventsionaalne süsteem

Konventsionaalne süsteem on tehnoloogialt sarnane adresseeritava süsteemiga. Peamiseks erinevuseks konventsionaalses süsteemis on puuduv aadress-element. Ühte tsooni saab ühendada kokku kuni 20 andurit/nuppu. Häire korral näitab keskseade kollektiivset aadressi ja täpne häire asukoha määramine tuleb teostada kohapeal, ehk läbi käia kõik tsoonis olevad ruumid.

Häire puhul rakenduvad lisaks vastava piirkonna või kogu süsteemi häirele ka keskseadmes LED tulukesed ja summer.

Võimalus lisada automaatne häireedastusseade, mis saadab häire otse päästekeskusesse.

Konventsionaalse süsteemi anduritena kasutatakse põhiliselt optilisi suitsuandureid, temperatuuriandureid ja vastavalt vajadustele ka spetsiaalseid andureid. Käsiteadustitena kasutatakse aadressnuppusid. Valehäire vältimiseks on nupud kaetud purustatava klaasi või muu kergesti eemaldatava kaitsekattega.

Anduritel on lisaks olemas lühisekaitse element (anduri või liini rikete jaoks). Nii langeb rivist korraga välja maksimaalselt üks liinielement (nupp või andur) ja ülejäänud süsteem jääb tööle. Rikke korral edastatakse info keskseadmesse.

Suitsueemaldusautomaatika

Suitsueemaldus- ja soojuse eemaldussüsteemid on ehitise olulised tuleohutuspaigaldised.

Tulekahju korral hoiavad nad evakuatsiooniteed suitsust vabad ja aitavad oluliselt kaasa inimeste päästmisele.

Suitsueemaldusautomaatikal on iseseisev varutoide, mis tulekahju korral ja võrguvoolu katkemisel toimib kuni 72 tundi.

Suitsueemaldusautomaatika on CE-märgitusega ja vastab standardile EN 12101-10 (Smoke and Heat Control Systems), kasutusklassile A ja keskkonnaklassile 1.

Süsteemi eesmärk on hoida väljapääsud ja evakuatsiooniteed tulekahju korral suitsust vabad, tagada kustutus- ja päästetööde läbiviimine, vähendada ehitisele põhjustatavaid suitsukahjustusi, juhtida välja soojust ja seeläbi piirata tulekahju levimist ning vähendada põlemise eeldusi. Oma olemuselt võib suitsueemaldussüsteemi nimetada passiivseks

VÕTA ÜHENDUST

INFO

NOVOLT OÜ

info@novolt.ee

Laki 3, Tallinn

Registrikood 14632962

Majandustegevusteade TEL003416

Majandustegevusteade FPR000531

HINNAPÄRING

Kristjan Hallisoo

Projektijuht

Kristjan@novolt.ee

Tel: 5098896

Maksim Sumbajev

Projektijuht

Maksim@novolt.ee

Tel: 55623785

Leia meid ka Facebookist: https://www.facebook.com/novolt.ee/